Педагошко психолошку службу чине педагог Биљана Поповић и психолог Татјана Жиловић.

Наша најзначајнија улога је саветодавна - посредујемо између ученика, наставника и родитеља. Бавимо се мотивацијом у постизању бољих резултата у учењу, помажемо у адолесцентним кризама, организујемо едукације за ученике, а у сарадњи са предметним професорима учествујемо у припреми ученика за боравак у истраживачкој станици "Петница", вршимо испитивања за потребе школе и радимо на професионалној оријентацији матураната.

Такође, помажемо ученицима у раду ученичког парламента.

Радно време Педагошко-психолошке службе:

Педагог - сваког радног дана од 1. до 6. часа (8:00-13:20)

Психолог - уторком и четвртком, у исто време као и педагог.