Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценску и аудио визуелну уметност  је у суботу, 13. маја 2023. године, од 15 до 17 часова у просторијама Гимназије „Лаза Костић“, улаз из Улице Ћирила и Методија.

Ученици који конкуришу за специјализовано одељење за сценске и аудио-визуелне уметности полажу тест из опште културе са задатком отвореног типа, који је сачињен у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања. Тест садржи питања из предмета српски језик и књижевност, ликовна култура, музичка култура и историја. За припрему се могу користити уџбеници из ових предмета који су коришћени у настави у основној школи од петог до осмог разреда.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност може да оствари највише 240 бодова на тесту из познавања опште културе.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из познавања опште културе.

Прелиминарни резултати ће бити објављени 14. маја до 16 часова на Порталу Моја средња школа.

 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

 • Ученици треба да дођу у школу у 14:30.
 • За рад је предвиђено 120минута. 
 • Обавезно понети ђачку књижицу са фотографијом и са налепљеним идентификационим бројем ученика.
 • Понети гумицу, графитну и хемијску оловку, воду. 
 • Коначне одговоре и поступак писати хемијском оловком
 • Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани. 

СРЕЋНО!!!

Контакт
 • Директор школе: проф. Јасмина Вуковљак
 • Помоћник директора: проф. Мирјана Ступар
 • Секретар школе: Јелена Дакић
 • Референт за ученичка питања: Мирјана Козаров
 • Телефон управе: 021/6740-261, 6466-766
 • lakogim@gmail.com
 • www.gimnazijalazakostic.edu.rs
 • Адреса: Гимназија "Лаза Костић"
  Лазе Лазаревића 1, 21102 Нови Сад
Како стићи

Пословни подаци
 • Шеф рачуноводства:
  Милица Трбојевић
 • Благајник:
  Радмила Берковић
 • Телефон рачуноводства: 021/6740-265
 • ПИБ: 100237409
 • МБР: 08685240