Црвени крст града Новог Сада организовао је радионицу „Промоција хуманих вредности“ у којој
су учествовали и ученици Гимназије "Лаза Костић". Радионица је одржана 25.2.2023. године, а
програм је обрадио следеће теме - толеранцију, ненасилно решавање конфликата,
дискриминацију, родну равноправност, права деце и насиље путем електронских медија.

Почев од 2007. године, Црвени крст Србије спроводи Програм Промоција хуманих вредности, на
коме млади волонтери размењују знања и искуства стечена на тренинзима и током реализације
Програма. Циљ Програма је смањење насиља међу младима, развијање толеранције и
изналажење начина за ненасилно решавање конфликата. Учесници ове обуке припремају се за
ненасилно и функционално решавање конфликата на путу одрастања и сазревања. Такође, овај
програм омогућава едукацију будућих волонтера, кроз забаван креативно-радионичарски рад.
Програм се састоји од 5 целина које се обрађују: толеранција, културни идентитет, култура лепог
понашања, ненасилно решавање конфликата и дискриминација.
Носиоци Програма су едуковани млади волонтери Црвеног крста града Новог Сада, који спроводе
радионице, почев од 2011. године у основним и средњим школама и релевантним партнерским
организацијама.
Из Гимназије „Лаза Костић“, учешће на радионици „Промоција хуманих вредности“ су узели
следећи ученици:
1. Вучинић Тијана 2-5
2. Ерски Теа Ирена 2-5
3. Кантаревић Невена 2-5
4. Олах Јована 2-5
5. Симић Александра 2-5
6. Тодоровић Михајло 2-5
7. Шпоња Милица 2-5
8. Опрановић Тамара 3-5
9. Вучић Миа 3-5 и
10. Андрић Ивана 3-5.

Ученике је водила и извештај написала проф. биологије Мајда Глигорић.

Контакт
 • Директор школе: проф. Јасмина Вуковљак
 • Помоћник директора: проф. Мирјана Ступар
 • Секретар школе: Живка Беук
 • Телефон управе: 021/6740-261, 6466-766
 • lakogim@gmail.com
 • www.gimnazijalazakostic.edu.rs
 • Адреса: Гимназија "Лаза Костић"
  Лазе Лазаревића 1, 21102 Нови Сад
Пословни подаци
 • Шеф рачуноводства:
  Милица Трбојевић
 • Благајник:
  Радмила Берковић
 • Телефон рачуноводства: 021/6740-265
 • ПИБ: 100237409
 • МБР: 08685240
Како стићи