У оквиру међународног пројекта "Belt and Road" у којем учествује наша школа, као представник једне од 17 земаља учесница, у Пекингу  је одржан зимски семинар под називом "Winter Training Project" у периоду од 08.12.2018 до 16.12.2018. године. Програм је био усмерен на иновације у области образовања  и остварен кроз бројне радионице, предавања и истраживања.

Посетили смо Baidu Educational, Beijing Qizhi Special Education School, Beijing Huangzhuang Vocational High School, National Library, Good Future Education Technology Co., National Museum. Oва обука је наставак наше сарадње у коју ће се временом укључивати заинтересовани ученици и професори.