Директор: проф. Вукашин Лазовић

Помоћници директора: проф. Весна Зечевић и проф. Наташа Тодоровић

Секретар школе: Јелена Дакић

Референт за ученичка питања: Мирјана Козаров

Телефон управе: 021/6740-261, 6466-766

Шеф рачуноводства: Милица Трбојевић

Благајник: Радмила Берковић

Телефон рачуноводства: 021/6740-265