Професoр

Предмет

Разред и одељења у којима предаје

Аврамовић Ђукућ Милица

физика

1-4, 1-5, 1-6 

2-4, 2-5, 2-6

4-1, 4-2, 4-5, 4-6

Алексић Милена

руски језик

1-3, 1-4, 1-5   

2-1, 2-5

3-2, 3-3

4-1,4-5

Банићевић Зоран

физичко васпитање

2-1, 2-2, 2-3,

3-1, 3-2, 3-3

Бегојевић Маја

биологија

1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6

2-4, 2-5,

3-1, 3-2

Богдановић Маријана

математика

1-2, 1-4

3-4, 3-5

Богнар Бојана

енглески језик

1-2, 1-3, 1-5

4-1, 4-2, 4-3, 4-6

Бубњевић Јелена

хемија

2-5, 2-6

3-1, 3-2

Верзоти Јуришић Елена

енглески језик

3-2, 3-4, 3-5

грађанско   васпитање

2-3, 2-5, 2-6,

3-2, 3-3, 3-4, 3-6

Влачић Биљана

физика

2-2, 2-3,

3-1, 3-2, 3-3, 3-6

4-3, 4-4

Вукобратовић Дражен

филозофија

3-3, 3-4, 3-5, 3-6

4-3, 4-4, 4-5, 4-6

Вуковљак Јасмина

рачунарство и информатика

2-2, 2-3, 2-6, 2-6

Вучић Светлана

немачки језик

1-2, 1-5,

2-3, 2-6,

4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6

Вучковић Љиљана

математика

2-2, 2-4, 2-5

4-1, 4-5

Глигорић Мајда

биологија

3-3, 3-4, 3-5, 3-6,                   

4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6

Гроздановић Јасмина

рачунарство и информатика

1-1, 1-2, 1-3,

2-1, 2-2,

3-1, 3-2, 3-3,

4-1, 4-2, 4-3

Дубовина Зорица

географија

2-1, 2-2, 2-3,2-4, 2-5, 2-6,

3-1, 3-2, 3-3, 3-4

Жиловић Татјана

 

психологија

2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6

психолог

 

Зечевић Весна

српски језик и књижевност

2-1,      

 3-4, 3-6

Ивановић Милана

математика

1-1, 1-6

3-2, 3-3, 3-6

Иванчевић Милорад

рачунарство и информатика

1-4, 1-5, 1-6,

2-4,  2-5,

3-4, 3-5, 3-6,

4-4,  4-5, 4-6

Јелисавац Гордана

 

латински језик

2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5,2-6

грађанско   васпитање

1-1, 1-2, 1-5, 1-6,

2-1, 2-2, 2-4

Јовић Миленко

 

ликовна култура

1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6

2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6

грађанско   васпитање

1-3,  1-4,

4-1, 4-2, 4-3,  4-4, 4-5, 4-6

Југовић Марина

социологија

4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6

устав и права грађана

4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6

Катанић Милана

физичко васпитање

1-1, 1-3, 1-5,  1-6,

4-3, 4-4,  4-5,  4-6

Керавица Татјана

историја

1-1, 1-2, 1-4, 1-6,

3-1, 3-2, 3-3,3-4, 3-5, 3-6

Кисин Лазар

верска настава

1-1,  1-2, 1-3,  1-4

Кокаи Зорица

српски језик и књижевност

1-4, 1-5,  1-6,  4-2

Кочиш Тања

математика

2-1, 2-3, 2-6,

4-4, 4-6

Крчмар Наташа

хемија

1-1, 1-2, 1-3,1-4,1-5,1-6

3-3, 3-4, 3-5, 3-6,

Кузмановић Тамара

енглески језик

2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6

4-4,4-5

Лазовић Милица

српски језик и књижевност

1-1, 1-2,  1-3,  3-3

Лукач Бранко

филозофија

3-1, 3-2

4-1, 4-2

Миленковић Драгана

 

музичка култура

1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6

 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6

хор

 

Мрђанин Слободан

физичко васпитање

 

1-2,1-4

2-4, 2-5, 2-6,

3-4, 3-5, 3-6,

4-1, 4-2

Mатовић   Милан

верска настава

1-5, 1-6,

2-1,2-2, 2-3,2-4,2-5,2-6,

 3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,

4-1, 4-2,4-3,4-4,4-5,4-6

Мршуља Никола

историја

1-3, 1-5,

4-3, 4-6

Новаковић Весна

српски језик и књижевност

3-1, 3-2, 3-5,

4-1, 4-3

Новичић Маријана

немачки језик

1-1, 1-3, 1-6 ,

2-2, 2-4,

3-3,3-4, 3-5, 3-6

Огњановић Лидија

српски језик и књижевност

2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6

Перковић Игор

рачунарство и информатика

1-4, 1-5, 1-6,

2-4,  2-5,

3-4, 3-5, 3-6,

4-4,  4-5, 4-6

Петровић Светлана

српски језик и култура

4-4, 4-5, 4-6

језик, медији и култура

2-1,2-2, 2-3,2-4,2-5,2-6

Пилић Томић Свјетлана

историја

2-1, 2-2, 2-3, 2-4,2-5,2-6

4-1, 4-2, 4-4, 4-5

Рајичић Милош

здравље и спорт

1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6

2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6

Родић Драгана

физика

1-1, 1-2, 1-3, 

 2-1,

3-4, 3-5,

Рончевић Мирјана

географија

1-2, 1-3, 1-5, 1-6

Стојковић  Андријана

 

језик, медији и култура

1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6

уметност и дизајн

1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6

грађанско васпитање

3-1, 3-5

Ступар Мирјана

биологија

2-1, 2-2, 2-3, 2-6

Тодоровић Јелена

енглески језик

1-1, 1-4, 1-6

3-1, 3-3, 3-6

Тодоровић Наташа

француски језик

2-1,

 3-1, 3-2

латински језик

1-5, 1-6

Ћоћкало Хроњец Мелита

рачунарство и информатика

1-1, 1-2, 1-3,

2-1, 2-3,

3-1, 3-2, 3-3,

4-1, 4-2, 4-3

Уторник Ивана

француски језик

1-2, 1-4

2-2, 2-5,

4-2,  4-3

латински језик

1-1, 1-2, 1-3, 1-4

Церовић Татјана

математика

1-3, 1-5, 3-1,

4-2, 4-3

Черевицки Ксенија

географија

1-1, 1-4,

3-5, 3-6

Шовљански Јасмина

Шовљански Јасмина

2-1, 2-2, 2-3, 2-4,

4-1, 4-2,4-3, 4-4, 4-5, 4-6