Ове године Црвени крст  Новог Сада организовао је радионицу Промоција хуманих вредности у којој су учествовали и ученици Гимназије „Лаза Костић“. Радионица се одржала 6.11.2021.  Програм је обухватио  следеће теме: толеранцију, ненасилно решавање конфликата, дискриминацију, родну равноправност, права деце и насиље путем електронских медија.

Почев од 2007. године, Црвени крст Србије спроводи Програм промоција хуманих вредности, на коме млади волонтери размењују знања и искуства стечена на тренинзима и током реализације програма. Циљ програма је смањење насиља међу младима, развијање толеранције и изналажење начина за ненасилно решавање конфликата.

 Програм организује 15 организација Црвеног крста, на територији Републике Србије,  а уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Носиоци програма су едуковани млади волонтери Црвеног крста  Новог Сада, који спроводе радионице, почев од 2011.године у основним и средњим школама и релевантним партнерским организацијама. На националном и локалном  нивоу, сваке године, више од 2000 ученика је обухваћено тематским радионицама Омладинског клуба Црвеног крста, који шире позитивна програмска искуства.

      Из Гимназије „Лаза Костић“, учешће на радионицама Промоција хуманих вредности су узели следећи ученици:

1.)    Бејатовић Филип, 2-2

2.)    Милошевић Миљана, 2-2

3.)    Миловановић Ђурђа, 2-2

4.)    Ербез Филип, 2-3

5.)    Тимотијевић Лука, 2-3

6.)    Антонијевић Андријана, 2-4

7.)    Боснић Кристина, 2-5

8.)    Напрта Ангелина, 2-5

9.)    Кујунџић Андреј, 2-6  

10.)  Сурлан Вук, 2-6