Црвени крст Новог Сада већ неколико година уназад, успешно реализује Програм борбе против трговине људима.
Циљ програма је:
–одговор друштвене заједнице на идентификоване и потенцијалне жртве трговине људима у окружењу и смањење ризика од трговине људима,
  -ублажавање посттрафикинг синдрома, пружањем психолошке и емотивне подршке жртвама, проналаском уточишта и запослења,
  -од почетка програма 2005. године, едуковано је више од 350000 младих ученика и студената о овом, све актуелнијем проблему.

  


Општи циљ Програма борбе против трговине људима, је остваривање широке волонтерске мреже едукатора, и до данас постоји преко 250 активних едукованих волонтера Црвеног крста Србије. Међу њима су и ученици Гимназије „ Лаза Костић“ Напрта Лазар и Чанак Наташа, ученици који су завршили нашу гимназију и постали су активни едукатори овог програма.

 Циљне групе програма су:

- маргинализоване и рањиве групе попут младих у школама, домовима за незбринуту децу, ромским насељима, колективним центрима за избегла и расељена лица, социјално неприлагођене групе и др,
- професионални едукатори и волонтери, као и медицинско особље које у свом раду  долазе у контакт са жртвама трговине људима и др.
Комисија за Борбу против трговине људима Црвеног крста Србије редовно прати, на својим састанцима, резултате имплементације програма, и предлаже мере унапређења програма, као и мере за додатну мотивацију едукатора да они примене своја знања и вештине, као и да преточе своје идеје у конкретне акције.
Ученици наше гимназије су активно учествовали у радионичком раду, постављали су адекватна питања и давали конструктивне предлоге, за које се надамо да ће бити у циљу унапређења Програма борбе против трговине људима. Циљ градског огранка Црвеног крста Новог Сада, је да се у Програм обуке борбе против трговине људима укључи што већи број младих који би стекли знања и вештине неопходне за вршњачку едукацију.
 Ми смо на нови круг локалне обуке укључили 10 ученика 2.разреда  Гимназије „Лаза Костић“.
Ученици који су учествовали у обуци:
1.    Меденица Марија, 2-2
2.    Скоковић Мина, 2-2
3.    Ћирић Дуња, 2-3
4.    Приселац Ања, 2-3
5.    Антонијевић Адријана, 2-4
6.    Драгићевић Лазар, 2-4
7.    Давидовић Павле, 2-5
8.    Кесић Немања , 2-5
9.    Томић Лана, 2-6 и
10.  Суботин Александра , 2-6.

Обука је одржана у Новом Саду, 16. и 17. 10.2021.