Поштовани ђаци и родитељи,

Ове школске године, упис се може обавити на два начина:

1)    Коришћењем информационог система еУпис, на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, а у складу са прописима о заштити података о личности

2)    Непосредно у школи, доношењем прописане документације


ОБАВЕЗНО ЈЕ НОШЕЊЕ ЗАШТИТНИХ МАСКИ ПРИ ДОЛАСКУ У ШКОЛУ!!!

Први уписни рок: 09. и 10. јул 2020.     8:00-15:00 

Други уписни рок: 13. јул 2020.     8:00-15:00 

Потребна документа (преузми информативни листић):

- попуњен картон ученика

- попуњена анкета о изборним програмима

- сведочанства 6. 7. и 8. разреда основне школе

- уверење о завршеном основном школовању

- уверење о положеном завршном испиту

- дипломе о освојеним наградама

Р.Б. ШИФРА

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ
БРОЈ

БРОЈ
БОДОВА
1. 009 37957877 190
2. 006 38478866 180
3. 022 23770647 160
4. 028 67226233 160
5. 012 65139701 150
6. 030 16822873 140
7. 023 17185244 140
8. 015 88586817 130
9. 029 96122907 125
10. 019 80985034 125
11. 003 78842861 120
12. 007 18897059 120
13. 004 35853557 120
14. 027 37456899 120
15. 020 47217223 120
16. 021 10836991 120
17. 016 90877352 120
18. 011 12940866 120
19. 008 11245356 100
20. 001 44066640 90
21. 013 36417427 85
22. 002 13525373 80
23. 005 14842526 80
24. 018 15743416 80
25. 014 55464434 80
26. 010 89641199 65
27. 024 82624228 50
28. 025 42103339 50
29. 026 76056355 30
30. 017 52964163 30
31. није приступио 68706966 0
32. није приступио 62069366 0
33. није приступио 62181006 0
34. није приступио 41671528 0