• car001.png
  • car002.png
  • car003.png
  • car004.png
  • car005.png
  • car006.png
  • car007.png
  • car008.png
  • car009.png

У уторак, 10. фебруара 2015. у одељењу I -1 одржано је предавање о трговини људима. Предавање су одржали волонтери Црвеног крста Бранислав Грујић и Драган Белић. Из презентације смо могли сазнати да је трговина људима озбиљан друштвени проблем на глобалном нивоу, високо профитабилна криминална делатност без много ризика, која погађа сиромашне и земље у транзицији, у коју спада и Србија

Волонтери Црвеног крста упознали су ученике са разлозима цветања трговине људима - неинформисаности, породичним приликама, као и друштвеним приликама попут сиромаштва, незапослености, дискриминације. Такође, презентоване су фазе трговине људима - врбовање, превоз и фаза искориштавања, током које жртве својим отмичарима доносе профит кроз сексуално и радно искориштавање, просјачење, лажно усвајање, до трговине децом или органима.

На сликама можете погледати најзначајније тезе са одржаног предавања: