У прилогу је обавештење о настави на даљину током ванредног стања које је намењено родитељима/законским заступницима ученика.

  

На сајту Завода за унапређење образовања и васпитања дат је препоручени списак мултимедијалних алата за израду упитника, презентација, видео записа и другог наставног садржаја, са објашњењима за коришћење.


Поштовани,

Овде можете прочитати упутство и смернице у вези наставе на даљину током ванредног стања. У упутству су дате обавезе и дужности наставника, одељенских старешина, родитеља и ученика, као и информациони ресурси који се препоручују за остваривање наставе.
Mинистарство просвете, науке и технолошког развој Владе Републике Србије упутило је 10.03.2020. обавезујућу препоруку свим основним и средњим школама у земљи у циљу превенције ширења евентуалне инфекције.

Препоруку можете прочитати на званичном сајту Владе Србије.