11G4srpski jezikOgnjanović Lidija         
   2G2latinski jezikJelisavac Gordana         
   3G3matematikaMedojević Sonja         
   4A12geografijaDubovina Zorica         
   5B23verska nastavaDuvnjak NikolaB22građansko vaspitanjeVerzoti Jurišić Elena
   6A11istorijaPilić Tomić Svjetlana         
   7G4nemački jezikVučić Svetlana         
   8                  
   9                  
21A8informatikaVukovljak Jasmina         
   2A8informatikaVukovljak Jasmina         
   3A12hemijaBubnjević Jelena         
   4A14biologijaStupar Mirjana         
   5A1čosVukovljak Jasmina         
   6G3matematikaMedojević Sonja         
   7A4fizikaĐukić Avramović Milica         
   8G2engleski jezikVerzoti Jurišić Elena         
   9                  
31A4jezik medije kulturaPetrović Svetlana         
   2A1latinski jezikJelisavac Gordana         
   3G5likovna kulturaJović Milenko         
   4A12geografijaDubovina Zorica         
   5G4srpski jezikOgnjanović Lidija         
   6put         
   7balonfizičko vaspitanjeMrđanin Slobodan         
   8balonfizičko vaspitanjeMrđanin Slobodan         
   9                  
41A13informatikaVukovljak Jasmina         
   2A8informatikaVukovljak Jasmina         
   3A9hemijaBubnjević Jelena         
   4A4fizikaĐukić Avramović Milica         
   5G4srpski jezikOgnjanović Lidija         
   6G4srpski jezikOgnjanović Lidija         
   7A5muzička kulturaMilenković Dragana         
   8                  
   9                  
51G3matematikaMedojević Sonja         
   2G3matematikaMedojević Sonja         
   3A14biologijaStupar Mirjana         
   4A1engleski jezikVerzoti Jurišić Elena         
   5G3nemački jezikVučić Svetlana         
   6A11istorijaPilić Tomić Svjetlana         
   7G5umetnosJović MilenkoA5sportRajčić Miloš
   8                  
   9